MODA-TASARIM-TEKSTİL

MODA-TASARIM-TEKSTİL
MODA-TASARIM-TEKSTİL

17 Ocak 2012 Salı

@@@ Giysi tasarımında drapaj ve önemi (117 SAYFA) @@@

http://www.belgeler.com/blg/r3s/giysi-tasariminda-drapaj-ve-onemi-draping-and-its-importance-in-garment-design
GİYSİ TASARIMINDA DRAPAJ VE ÖNEMİ: Üç Üç boyutlu bir kalıp çıkarma ve giysi tasarlama tekniği olan drapaj, kumaşın canlı ya da cansız manken üzerinde şekillendirilmesi ile uygulanmaktadır. Bu yöntem tasarımcıya birebir kumaşla çalışma şansı tanıdığından dolayı yaratıcılığı yüksek seviyeler çıkartmaktadır. Ayrıca, doğrudan vücut üzerinde uygulanmasından ötürü giysinin vücut ile ilişkisi mükemmel uyum içerisinde olmaktadır. Bu çalışmada, drapaj tekniğinin; giysinin tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanması aşamalarına, giysi kalitesine ve giysi fiyatına etkileri incelenmiştir. lk olarak drapajın tanımı, uygulama esnasında gerekli olan malzemeler ve özellikleri, uygulamada kullanılacak kumaş özellikleri ve kumaşın drapaj hazırlanması hakkındaki bilgiler verilmiştir. Drapajın tarihi gelişimi literatür taraması ile incelenerek yöntemin geçmişte farklı kültürler tarafından nasıl kullanıldığı ve bunların örneklerine yer verilmiştir. Bu yöntemi kullanarak farklılıklar yaratan çeşitli tasarımcılar üzerinden 20. yüzyılda drapajın kullanımı incelenmiştir. Drapajın Türk tasarımcıları ve hazır giyim sektörü tarafından ne şekilde kullanıldığının ve yöntemin tasarımcının yaratıcılığına etkilerinin araştırılması amacı ile tasarımcılar ve hazır giyim firmaları ile yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar ve bilgiler aktarılmıştır. Son bölümde ise drapaj yöntemi ile tasarlanmış ve oluşturulmuş üç giysinin, uygulama aşamaları görsel olarak yer almaktadır


Hiç yorum yok: