MODA-TASARIM-TEKSTİL

MODA-TASARIM-TEKSTİL
MODA-TASARIM-TEKSTİL

17 Ocak 2012 Salı

@@@İstanbul Topkapı Sarayı’nda bulunan kaftan kumaşlarındaki motif, desen ve kompozisyon özellikleri(329 SAYFA)@@@

http://www.belgeler.com/blg/18af/istanbul-topkapi-sarayi-nda-bulunan-kaftan-kumaslarindaki-motif-desen-ve-kompozisyon-ozellikleri-the-features-of-motif-pattern-and-composition-in-the-caftan-fabrics-being-present-at-the-topkapi-palace-in-istanbul

Araştırmada, İstanbul Topkapı Sarayı’nda bulunan kaftanların kumaşlarındaki motif, desen ve kompozisyon özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul Topkapı Sarayında bulunan kaftanlar oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tümüne ulaşılmış, 50 adet kaftan örneklem olarak seçilmiştir. Kaftan kumaşlarındaki motiflerin çizilmemiş olması problem olarak ele alınmış. Kaftanların hangi padişahlara ait olduğu, dönemleri, motif özellikleri, kaftan kumaşlarında kullanılan renkler, kaftanlarda kullanılan kumaşlar, astarlar ve bunların yüzyıllara göre dağılımları bulgular ve yorumlar kısmında ele alınmıştır. Araştırmada en fazla I. Ahmet’e ait kaftan yer almakta, bunlardan 17. yy.’a ait olanlar çoğunluktadır. Kaftan kumaşlarında; bitkisel, hayvansal, geometrik, sembolik motifler ile, doğadan stilize edilen motifler ve yabancı etkilerden gelen motifler kullanılmıştır. Desen büyüklükleri dikkat çekmektedir. Kaftan kumaşlarında; en fazla şaşırtmalı kompozisyon düzeni görülmektedir. Kumaşların zemininde en fazla krem, güvez, desenlerinde ise mavi renk görülmektedir. Araştırma kapsamına giren kaftan kumaşlarında yer alan motifler incelenmiş, kompozisyon özellikleri, ölçülerine uygun biçimde genel ve detay çizimleri yapılmıştır.

Hiç yorum yok: