MODA-TASARIM-TEKSTİL

MODA-TASARIM-TEKSTİL
MODA-TASARIM-TEKSTİL

17 Ocak 2012 Salı

@@@Giysi tasarımında görsel ve dokusal elementler: Pilise ve drapeler (228 SAYFA)@@@

http://www.belgeler.com/blg/pbf/giysi-tasariminda-gorsel-ve-dokusal-elementler-pilise-ve-drapeler-visual-and-textural-elements-in-garment-design-pleats-and-drapeler

Giysi tasarımında görsel ve dokusal anlamda önemli etkileri olan pilise ve drapeler yüzyıllardan beri birçok uygarlığın giysilerinde kullanıldığı bilinmektedir. Ancak, günümüz modasında da etkisini gösteren Retro (geriye dönüş) anlamında pilise ve drapelerin tekrar ve ciddi bir biçimde gündeme gelmiş olması önemini artırmaktadır. Dokusal anlamda önemli bir tasarım detayı olarak karşımıza çıkan pilise ve drapelerin, giysi tasarım elementleri ve giysi tasarım prensipleriyle olan etkileşimleri üzerinde durulması zorunlu olmuştur. Günümüzde süregelen pilise ve drape yapım teknikleri ve çeşitlerinin neler olduğunun belirtilmesi ve bu araştırmanın yeni tekniklerin ve estetiklerin geliştirilmesine ışık tutması ana amaçlarından biri olmuştur. Son yıllarda modaya damgasını vuran Yunan, Odyssey, Goddess temalarıyla birlikte, Yunan ve Roma giyim kültürünün etkileri ön plana çıkmış, bu da günümüz modacılarının koleksiyonlarına yansımış; her biri piliseli ve drapeli yunan giysilerini farklı şekillerde yorumlamışlardır. Pilise ve drapeleri tasarımlarında ön plana çıkaran dokuz modacının bu önemli elementlerden nasıl ve ne şekilde yararlandığı ve giysiye olan etkisi üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırma, insanların gün geçtikçe artan, diğerlerinden farklı olma isteklerinin ve giysilere tinsel anlamlar yükleme yoluna gitmelerinin, giyside dokunsal unsurlara verilen önemin daha da artacağı sonucunu ortaya koymaktadır. Araştırmada baştan sona konuyla ilgili olan görsel örneklerle tez hem zenginleştirilmiş hem de netleştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, pilise ve drapelerden en çok etkilenen Haute Couture ve Tasarımcı Markaları’nın koleksiyonları tarandı ve analiz edilmiştir. www.wgsn-edu.com, www.style.com, www.firstview.com da yer alan bu tasarımcı koleksiyonları İlkbahar-Yaz 2000’den İlkbahar-Yaz 2006’ya kadar tarandı ve bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanından seçilen her bir koleksiyon görsel analizi gerçekleştirilmiştir. İncelenen toplam 160 moda markası arasından özellikle dokuz tasarımcının çalışmalarından pilise ve drapelerin etkin kullanımı tespit edilmiştir. Ayrıca pilise ve drapeler gibi dokusal unsurların hem estetik, hem de fonksiyonel açıdan giysiye birçok artı değer katması nedeniyle kullanımının yaygınlaştırılması ve çeşitlerinin artırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Hiç yorum yok: